bạn là?

người mắc đái tháo đường

bắt đầu kiểm tra

người chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường

bắt đầu kiểm tra

thông tin của bạn

năm
tôi đồng ý chia sẻ thông tin* kiểm tra ngay
Tôi đã được hướng dẫn cách ngưng tham gia chương trình nếu muốn. Để ngưng tham gia, vui lòng gọi tới số 19001519, tên của bạn sẽ được xóa khỏi hệ thống trong vòng 10 ngày.

MỨC ĐỘ SỐNG KHỎE MẠNH & CÂN BẰNG CỦA BẠN CÙNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

10%

Bạn thường có cảm giác đói và cảm thấy thèm ăn không?

không

Chế độ ăn uống của bạn có vừa đủ dinh dưỡng, phong phú đồng thời giúp đường huyết ổn định hay chưa?

không

Đôi lúc bạn có cảm thấy bủn rủn chân tay, thiếu năng lượng không?

không

Gần đây bạn có bị hạ đường huyết hoặc tăng đường huyết đột ngột không?

không

Bạn có tâm lý thoải mái và không thường xuyên lo lắng không?

không

Bạn có cảm thấy khỏe khoắn khi tham gia các hoạt động vận động, như đi du lịch, thể dục thể thao?

không

MỨC ĐỘ SỐNG KHỎE MẠNH & CÂN BẰNG CỦA NGƯỜI THÂN BẠN CÙNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

10%

Người thân của bạn thường có cảm giác đói và cảm thấy thèm ăn không?

không

Chế độ ăn uống của người thân bạn có vừa đủ dinh dưỡng, phong phú đồng thời giúp đường huyết ổn định hay chưa?

không

Họ có thường cảm thấy bủn rủn chân tay, thiếu năng lượng không?

không

Gần đây người thân của bạn có bị hạ đường huyết hoặc tăng đường huyết đột ngột không?

không

Người thân của bạn có tâm lý thoải mái và không thường xuyên lo lắng không?

không

Họ có cảm thấy khỏe khoắn khi tham gia các hoạt động vận động, như đi du lịch, thể dục thể thao cùng bạn hay không?

không