liên hệ

Văn phòng đại diện Abbott
Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Tp.HCM
1900 1519
info@glucerna.com.vn Khi gửi câu hỏi qua e-mail, xin gửi đầy đủ thông tin cá nhân để chúng tôi có thể liên hệ và trả lời bạn nhanh nhất. Thông tin cá nhân gồm:
Họ tên, địa chỉ, điện thoại và ngày tháng năm sinh.