middle-image

Thực phẩm dinh dưỡng y học

TRANG THÔNG TIN SẢN PHẨM

STTSản phẩmSố công bốGiấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
01Ống hút nhựa PP (của nhà sản xuất Seoil Corporation, 222 Chamsil- Dong, Songpa-ku, Seoul, Korea)15/2019/ABB-CBSPdownload

TRANG THÔNG TIN SẢN PHẨM

1Como parte de un plan de manejo de diabetes que incluya dieta y ejercicio.

2Glucerna® es un alimento especializado que es una buena opcion para complementar la dieta o reemplazar tu desayuno o la cena ayudando a mantener niveles de azúcar en la sangre.

LƯUÝ

Bạn đang rời khỏi trang web của Abbott và truy cập vào một trang web khác. Nội dung của trang web mà bạn tiếp tục truy cập không chịu sự quản lý của Abbott. Vui lòng lưu ý Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm, dịch vụ, quyền riêng tư và chính sách bảo mật thông tin tại trang web này.

Vui lòng xác nhận bạn có muốn tiếp tục không?